Limitované autorizované reprodukce na plátně

Obrazy pro duši

 lazarev_maluje

 Reprodukce autorských obrazů S. N. Lazareva

 O autorovi

 V 90. letech se Sergej Lazarev ponořil do studia individuálních bioinformačních polí člověka, do nově objeveného světa a studia zákonů Vesmíru, porozumění životu, karmy člověka, příčin lidských nemocí, nezdarů a omylů. Během následujících 25 let při namáhavém osamělém výzkumu tento vědec pořádá velké množství seminářů, vydává mnoho knih a videozáznamů, v nichž lidem průběžně pomáhá porozumět sobě samým a najít své místo ve vnějším světě. Nový harmonogram práce však neponechává autorovi ani malou chvíli na to, aby si vychutnával malování a i malířsky tak ztvárnil své převratné objevy. Sergej Nikolajevič však stále doufá, že přijde čas, kdy mu osud poskytne šanci a on bude schopen o všem, co jako vědec a filosof poznal, vyprávět výstižně také prostřednictvím svých obrazů.

 reprodukce_lazareva

V poslední době se Sergej Lazarev k malování vrátil. Jeho obrazy se vyznačují zvláštním koloritem, jednoznačně určeným námětem a zdánlivě přímočarou kompozicí, jež ne každému odhalí svůj skrytý filosofický smysl a hluboké porozumění světu. Díla autora odrážejí na jedné straně hlubokou znalost vnímaného světa a osobitý smysl pro barvu, na druhé straně svérázný pohled na skutečnost zobrazovanou zdánlivě přímočaře, ale s charakteristickou filosofickou hloubkou. Autor se prostřednictvím svých děl ponořil znovu do světa výtvarného umění, který předtím na určitou dobu opustil. Jeho obrazy, často alegorie a námětové kompozice, které dnes vytváří, jsou představami a obrazy, které se vynořují v jeho hlavě, když je ponořen do úvah nad smyslem života. Filosofické představy krystalizují na povrch, kde chtějí být snáze postřehnutelné, v celé šíři a hloubce pochopitelné a rozšifrovatelné. Autorovým uměleckým záměrem je na plátně s tvůrčí lehkostí zobrazit skrytý smysl života. Lazarev zdůrazňuje, že autor musí vědět, proč obraz maluje: umělec tvoří nikoliv pro peníze, ale maluje proto, aby divákovi zprostředkoval svůj pocit letu, který se při malování zmocňuje jeho duše, protože malba je radostné a krásné umění, prostředek k tomu, aby se člověk vnitřně stal šťastným. Malíř musí najít svůj pocit, svou emoci a směr, kam by emoce měla být nasměrována, poté výtvarně emoci uchopit a zobrazit a tím obojí divákovi zprostředkovat. Autor prožívá satisfakci, podaří-li se mu na plátně znázornit, co cítí ve svém srdci.“

 

obrazy

ATELIÉR

Při pohledu na autorovy obrazy se divák ponořuje do vlastního podvědomí, vyčleňuje určitou emoci, která podnětem vznikla, analyzuje ji a „zpracovává“. Autor zdůrazňuje, že „to, co vidíme, je jen určitá forma, za ní se však skrývají naše city, vnímání přítomnosti Boha ve všem. To je realizováno prostřednictvím kompozice a barvy.“ Takovým způsobem dochází k vnitřní transformaci člověka, který se obrací sám k sobě, k vlastním citům a prožitkům. K pochopení skrytého smyslu obrazu dochází na úrovni podvědomí a při dlouhodobém pozorování obrazu se život člověka mění k lepšímu.

SBÍRKY

S. N. Lazarev maluje své obrazy v určitém uměleckém vytržení, které přenáší na plátno a které 

v budoucnu bude zažívat člověk, který si tyto obrazy pověsí na stěnu doma. 

obrazy_lazarev

 

OSOBNÍ PODPIS S. N. LAZAREVA

Každé dílo v našem obchodě je provázeno osvědčením oficiální reprodukce -certifikát s osobním podpisem Sergeje Nikolajeviče Lazareva.

certifikat